Nesprejeti in zavrnjeni paketi

b43.d člen ZVPot določa: “Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na obrazcu iz petega odstavka tega člena ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.” To pomeni, da se vračilo oz. zavrnitev paketa ne smatra, kot odstop od pogodbe, ker ne gre za nedvoumno izjavo, torej je bila prodajna pogodba veljavno sklenjena, potrošnik pa je zamudil rok za odstop od pogodbe! Zato mora izpolniti svojo obveznost plačila kupnine in se mu lahko izda račun, ki je lahko podlaga za izvršbo v primeru neplačila.

V kolikor kupec paketa s plačilom po povzetju ne prevzame v roku 15 dni, se le-to NE šteje kot odstop od pogodbe, saj je slednja še vedno v veljavi in gre za enostranski odstop od pogodbe. V primeru neprevzema paketa ste tako odgovorni za plačilo nastalih stroškov, za kar vam izstavimo račun, ki ste dolžan poravnati v roku 8 dni. V primeru neplačila računa, se znesek izterja preko zunanjega izvajalca.

Stroški neprevzema znašajo 7€ (poštnina, stroški pakiranja in embalaže ter administrativni stroški).