6 kosov Torx bit-nastavkov T8, T9, T10 dolžine 25mm

GOR